Budowa sieci światłowodowej

Budowa sieci światłowodowej

W zakresie naszych usług jest budowa sieci światłowodowej kablowej z wykorzystaniem wielowłóknowych kabli światłowodowych układanych w kanalizacji, rurociągach i podwieszanych na liniach napowietrznych teletechnicznych i energetycznych. Budowa wykonywana jest na podstawie Projektów Budowlanych i Technicznych zwanych Wykonawczymi. Realizujemy usługę z wykorzystaniem własnego sprzętu, korzystając z bazy wysokiej klasy specjalistów do budowy sieci światłowodowej. Wyspecjalizowana kadra posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe. Stosowany sprzęt w postaci koparek, maszyn do przewiertów sterowanych, sprężarek, wdmuchiwarek do światłowodów, spawarek i mierników posiada odpowiednie badania i certyfikaty. Pomiary reflektometryczne i tłumiennościowe wykonują specjaliści posiadający doświadczenie zdobyte na kursach i szkoleniach jak również podczas pracy u Operatorów jak Orange Polska S.A.

Budujemy sieci światłowodowe w różnej konfiguracji:

  • Kanałowe - budowa kabli optotelekomunikacyjnych w istniejącej kanalizacji teletechnicznej, kanalizacji wtórnej, mikrokanalizacji i rurociągu.
  • Doziemne - budowa sieci światłowodowej wykonywana jest w nowych podziemnych trasach kablowych.
  • Napowietrzne - podwieszanie kabli do konstrukcji wsporczych typu: Słupy telekomunikacyjne, słupy energetyczne wszystkich napięć, słupy trakcji kolejowej lub tramwajowej.

Podczas realizacji zadań budowy sieci światłowodowej stosujemy kable różnych producentów z wykorzystaniem różnego rodzaju włókien, różnego rodzaju powłok - do wykorzystania na zewnątrz i wewnątrz budynku. Bardzo często stosujemy kable z powłoką antygryzoniową, co nie jest bez znaczenia przy budowie kabli światłowodowych bez rury kanalizacji wtórnej. Szczególnie te kable polecamy Operatorom Alternatywnym do układania kabli w kanalizacji Orange Polska S.A.

Montaż sieci światłowodowej

Mufa światlowodowa używana przy budowie sieci światołowodowych

Szczególny nacisk kładziemy na montaż kabli w mufach i na przełącznicach światłowodowych. Stosowany osprzęt jest wysokiej klasy i ma odpowiednie certyfikaty i jest zatwierdzony przez największych Operatorów telekomunikacyjnych. Sposób obróbki kabli, ich oznakowanie i fizyczne opisanie w terenie pozwala na wieloletnią bezawaryjną eksploatacje a ewentualne przebudowy są wykonywane bez jakichkolwiek problemów. Sposób wykładania włókien i tub na tackach w mufach i na przełącznicach nie powoduje powstawanie dodatkowych tłumienności. Zawsze potwierdzamy to stosownymi pomiarami optycznymi dla dwóch okien i w obu kierunkach.

Budowa sieci światłowodowej musi być prowadzona z odpowiednimi rygorami kultury technicznej. Prowadzone roboty muszą być wykonywane w warunkach ograniczonego dostępu kurzu i w odpowiedniej czystości. Spawanie kabli światłowodowych odbywa się w samochodzie montażowym specjalnie przygotowanym do takich operacji. Włókna muszą być dobrze oczyszczone i zdezynfekowane spirytusem, aby uniknąć dodatkowej tłumienności.
Przelacznica ODF wykorzystywana przy budowie sieci światłowodowej

Kable światłowodowe zakańczane są na przełącznicach światłowodowych z wykorzystaniem różnych ODF typu:

  • Naścienne
  • Stojakowe
  • Panelowe

Różni Operatorzy na przełącznicach stosują różne złączki w zależności od poziomu transmisji i rodzaju usługi. Podczas wieloletniej pracy wykonaliśmy wszystkie dostępne na rynku konfiguracje. Od FC/PC przez AC/PC i SC/APC do T2000. Każde z nich mają swoje zalety i wady.

Budowa sieci światłowodowej wzdłuż torów kolejowych, gazociągów i ropociągów.

Budowa sieci światłowodowej wzdłuż torów kolejowych

Biuro Projektów i Realizacji TelbesT buduje sieci światłowodowe dla potrzeb sterowania ruchem kolejowym i zarządzania obsługi pociągów. Jest to sieć GSMR, która na potrzeby Polskich Kolei Państwowych jest realizowana z wielkim rozmachem. Docelowo wzdłuż wszystkich linii kolejowych będą ułożona kable światłowodowe pozwalające wpełni zautomatyzować obsługę ruchu kolejowego.

Budujemy również sieci światłowodowe wzdłuż gazociągów i ropociągów. Operatorzy jak PGNiG i PERN już przekonali się, do jakości i wielkich możliwości, jakie daje światłowód. Budowane sieci światłowodowe układane wzdłuż gazociągów i ropociągów pozwalają zarządzać i sterować obsługą przesyłu gazów i płynów. Bardzo duże znaczenie, dla jakości budowy sieci światłowodowej ma sposób układania rurociągów światłowodowych. Ich odpowiednie zabezpieczanie przy zbliżeniach do rury podstawowej jak również sposób uszczelnień ma kolosalne znaczenie dla późniejszej eksploatacji. Wdmuchiwany światłowód z wykorzystaniem odpowiedniego płynu poślizgowego sprawdza się przez lata bez konieczności napraw i uciążliwej konserwacji. Jakość budowanej sieci światłowodowej potwierdzana jest zawsze specjalistycznymi pomiarami. Wykonujemy je własnymi przyrządami z wykorzystaniem specjalnych samochodów pomiarowych. To małe laboratoria na kółkach.

Budowa sieci światłowodowej prowadzona przez Biuro Projektów i Realizacji TelbesT będzie poprowadzona wzorcowo i na czas. Warto zaufać doświadczeniu i wiedzy naszych specjalistów. Zapraszamy do współpracy.

telbest

Oferujemy kompleksową budowę sieci tele- technicznych miedzianych i światłowodowych. Zajmujemy się budową sieci telefonicznych i okablowaniem strukturalnym.

Przewierty sterowane: Nowy Sącz | Kraków | Warszawa | Katowice | Rzeszów | Tarnów | Kielce

qr-codes
ul. Grottgera 41,
33-300 Nowy Sącz
województwo małopolskie
Telefon: +48 18 444 11 11
facebook telbest

Copyright © 2022 by TelbesT. All rights reserved.

menu-circlecross-circle