Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

usługi związane z przebudową sieci telekomunikacyjnej

Świadczymy usługi związane z przebudową sieci telekomunikacyjnych. Ich realizacja jest wymagana przy przebudowie dróg i mostów, jak również przy realizacji wielu inwestycji kubaturowych, których realizacja koliduje z podziemną i napowietrzną siecią telekomunikacyjną. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej odbywa się na podstawie warunków Technicznych wydawanych przez Właściciela sieci oraz na podstawie opracowanych Projektów Budowlanych i Wykonawczych. Realizacja przebudowy odbywa się z udziałem specjalistów i uprawnionego Kierownika Budowy z branży telekomunikacyjnej a zakończeniem procesu przebudowy sieci telekomunikacyjnej jest wykonanie geodezji powykonawczej sporządzanej przez uprawnionego Geodetę.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej obejmuje przebudowę sieci pasywnej to jest rur i studni stanowiących elementy kanalizacji telekomunikacyjnej i kabli miedzianych i światłowodowych ułożonych we wspomnianej  kanalizacji telekomunikacyjnej.

przebudowa sieci telekomunikacyjnej 29 Listopada Kraków – okolica stacji paliw
Przebudowa sieci telekomunikacyjnych

Niejednokrotnie kable światłowodowe wymagające przebudowy ułożone są w rurociągach kablowych układanych pod ziemią i pod wszelkim uzbrojeniem terenu to jest pod ulicami, autostradami, torami kolejowymi, rzekami i potokami, a niejednokrotnie przebieg takich kabli wchodzi w tereny osób prywatnych, gdzie przebudowa sieci telekomunikacyjnej wymaga szczególnego podejścia i zaangażowania w celu zminimalizowania szkód na terenach osób trzecich.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej to również przebudowa elementów aktywnych. Są to urządzenia telekomunikacyjne zainstalowane na masztach telekomunikacyjnych, w szafach ulicznych typu ONU, jak również w budynkach podlegających remontom i wyburzeniom. Jest to bardzo skomplikowana operacja polegająca na przebudowie urządzeń centralowych wąsko i szerokopasmowych, przebudowie urządzeń teletransmisyjnych analogowych i cyfrowych łącznie z przebudową zasilania energetycznego i klimatyzacji. To wszystko wymaga wysokiej klasy specjalistów i dużego doświadczenia w branży.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej Telbest realizacja
TelbesT zapewnia w pełni profesjonalne usługi w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej

Fachowcy z Biura Projektów i Realizacji TelbesT zapewniają w pełni profesjonalne usługi w zakresie przebudowy sieci telekomunikacyjnej i gwarantują bezproblemową realizację. Wykonujemy w tym zakresie Projekty Budowlane i Wykonawcze. Przebudowa sieci telekomunikacyjnej we współpracy z nami gwarantuje bezproblemowe wykonanie zadania. Zrealizujemy je razem.

W zakresie naszych usług jest opracowywanie wycen i kosztorysów do przetargów dla przebudowy sieci telekomunikacyjnej opracowanych na bazie Dokumentacji Projektowej i na bazie przedmiarów dostarczonych przez Inwestora. Zapewniamy realizację przebudowy w kosztach naszej wyceny pod warunkiem zachowania parametrów ilościowych i jakościowych opisanych w Projekcie. Można nam zaufać.

Nasze realizacje przebudowy sieci telekomunikacyjnej

wiadukt nad ul Opolską w Krakowie w ramach Krakowskiego Szybkiego Tramwaju – relacja Krowodrza Górka - Górka Narodowa – z wizualizacji projektu

Obecnie realizujemy bardzo duże kontrakty na przebudowę sieci telekomunikacyjnej w ramach budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju z Generalnym Wykonawcą Firmą Intercor oraz zadanie modernizacji Alei 29 Listopada do granicy miasta Krakowa z Generalnym Wykonawcą Firmą STRABAG.

Największe nasze obecne zadanie to przebudowa sieci telekomunikacyjnej i budowa kanału technologicznego w ramach przebudowy Drogi Krajowej nr 1 - al. Wojska Polskiego w Częstochowie we współpracy z Firmą NDI Sopot.

Wszystkie kontrakty są długoterminowe a ich realizacja jednostkowo przekracza kilka milionów złotych.

Z pełną odpowiedzialnością zapraszamy do współpracy. Wysokość kontraktu nie jest dla nas problemem

telbest

Oferujemy kompleksową budowę sieci tele- technicznych miedzianych i światłowodowych. Zajmujemy się budową sieci telefonicznych i okablowaniem strukturalnym.

Przewierty sterowane: Nowy Sącz | Kraków | Warszawa | Katowice | Rzeszów | Tarnów | Kielce

qr-codes
ul. Grottgera 41,
33-300 Nowy Sącz
województwo małopolskie
Telefon: +48 18 444 11 11
facebook telbest

Copyright © 2022 by TelbesT. All rights reserved.

menu-circlecross-circle