27 maja, 2021

Przewiert horyzontalny – technologia wykonywania, zalety

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej

Przewiert horyzontalny (przewiert HDD, przewiert sterowany) to rozwiązanie, które zyskuje coraz większą popularność przy wdrażaniu projektów instalacyjno-montażowych. Dowiedz się, na czym polegają przewierty horyzontalne, jakie jest ich przeznaczenie i zalety.

Maszyna do przewiertów horyzontalnych Ditch Witch JT2020

Zalety przewiertu horyzontalnego

Przewierty horyzontalne to nowoczesna technologia wykonywania prac bezwykopowych. Charakteryzuje się w głównej mierze wysoką precyzją i dokładnością, co wpływa na jakość i szybkość pracy. Nie ma bowiem w jej przebiegu konieczności wykonywania wykopów, które mogą mieć degradujący wpływ na otoczenie.

Jednak należy podkreślić, iż brak wykonywania wykopów wiąże się z wierceniem „w ciemno”, co może spowodować uszkodzenie podziemnych rur. Dlatego, przed zleceniem przewiertu, należy dokładnie rozeznać się wśród firm oferujących usługę, aby mieć pewność, że wykona ona przewiert umiejętnie, a dzięki temu ograniczy ryzyko wystąpienia błędu, który może być bardzo kosztowny (przewiercenie rury z gazem, wodą czy kanalizacją, przecięcie kabla energetycznego, zalanie).

Przewierty sterowane doskonale więc sprawdzą się na przykład w silnie zurbanizowanych, zagospodarowanych terenach lub w miejscach w pobliżu dróg, torów kolejowych bądź tramwajowych, gdyż zastosowanie przewiertów horyzontalnych nie skutkuje koniecznością całkowitego wyłączania ich z ruchu bądź niszczenia terenów miejskich czy przyrodniczych.

Dodatkowo, w przypadku ich zastosowania nie ma konieczności odtwarzania terenu czy gruntownego uporządkowania go. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego systemu i maszyn do przewiertów, punkty wejścia i wyjścia pokrywają się praktycznie bezbłędnie z założeniami projektowymi, co jest niezwykle ważne szczególnie w terenach miejskich.

Gdzie stosuje się przewiert horyzontalny?

Przewiert horyzontalny wykorzystuje się do wykonywania różnego rodzaju instalacji (na przykład sieci kanalizacji, wodociągów, linii energetycznych, gazowych, multimedialnych i tym podobnych). Metoda ta wykorzystywana jest najczęściej w miejscach, których struktura i przeznaczenie sprawiają, że niemożliwe jest wykonanie tradycyjnych wykopów pod instalacje ze względu na dużą inwazyjność, zanieczyszczenia terenu bądź ruchliwość danego terenu.

Przykłady zastosowania:

 • w okolicach tras komunikacyjnych: dróg, autostrad, ruchliwych szos, torów tramwajowych/ kolejowych,
 • w terenach gęsto zagospodarowanych znacząco zurbanizowanych, gdzie niemożliwe jest wykorzystanie tradycyjnych metod – na przykład w miastach,
 • w terenach przyrodniczych, krajobrazowych, aby nie naruszyć i nie uszkodzić ich struktury, nie niszczyć naturalnego środowiska życia zwierząt oraz roślin (np. tereny Natura 2000),
 • w terenach, gdzie występuje gęsta sieć innych instalacji (przewierty horyzontalne są dobrym rozwiązaniem na wykonanie ich poniżej powierzchni istniejących już sieci instalacji),
 • w przypadku konieczności przeprowadzenia podwodnej instalacji – w okolicach rzek, kanałów, stawów,
 • w terenach górzystych, okolicach, gdzie występuje dużo wzniesień.

Jak wykonuje się przewiert horyzontalny?

Początkowym etapem wykonywania przewiertów horyzontalnych jest kompleksowe zbadanie danego terenu. Wykonywane są badania warunków geologicznych, które umożliwiają dobranie odpowiedniej metody wykonania przewiertów i narzędzi do tego przeznaczonych. Na tym etapie wykonywany jest również projekt trajektorii wraz z określeniem punktów wejścia i wyjścia. Kolejnym etapem jest przygotowanie danego terenu do wykonywania prac.

Prace wiertnicze podzielone są na 3 etapy:

Etapy wykonania przewiertu horyzontalnego

Przewiert pilotażowy

Przewiert horyzontalny - wykonanie pilotażu

Jest to wiercenie wstępne. Podczas tego etapu wykonywany jest otwór, który dzięki zastosowaniu nowoczesnych systemów nawigacji pozwala na prawidłowe podążanie za ścieżką przewiertu zgodnie z przyjętymi zasadami projektowymi, z zachowaniem dużej dokładności i precyzji.

Rozwiercenie otworu (poszerzenie)

Przewierty horyzontalne - poszerzenie otworu

W tej części robót otwór pilotażowy rozszerzany jest do wielkości projektowej średnicy. Wymieniana jest głowica wiertnicza na głowicę rozwiercającą (jej dobór zależy od warunków geologicznych danego terenu i pożądanej ostatecznej średnicy przewiertu).

Instalacja rurociągu

Przewiert horyzontalny - instalacja rurociągu

W tym etapie przewiert ma już pożądaną średnicę, dzięki czemu możliwym jest wciągnięcie rury przewodowej do otworu.

Ile kosztuje przewiert horyzontalny?

Cena przewiertu sterowanego jest ustalana w oparciu o kilka czynników. Jednym z tych czynników jest średnica rury, którą ma być wykonany przewiert. Innym ważnym elementem jest rodzaj gruntu, przez który ma przebiegać przewiert. Im trudniejszy do przewiercenia grunt, tym wyższa będzie cena za przewiert.

Ponadto czynnikiem wpływającym na cenę jest długość trasy, na której ma zostać wykonany przewiert. W przypadku krótkiej trasy koszt za przewiert może być wyższy niż w przypadku dłuższej trasy. Ostateczna cena za przewiert jest obliczana, biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki.

Ceny za przewierty sterowane są różne w zależności od miejsca, w którym jest wykonywany, jednak w każdym przypadku klienci mogą liczyć na indywidualne podejście do swoich potrzeb oraz fachowe doradztwo.

Dlaczego warto wybrać przewiert horyzontalny?

Najważniejsze powody, dla których przewiert horyzontalny jest lepszy niż konwencjonalne metody wykopowe:

 • możliwość zastosowania w terenie miejskim,
 • brak konieczności ograniczania ruchu na drogach, autostradach,
 • niewielka ingerencja w tereny przyrodnicze,
 • stosunkowo niska cena wykonania przy jednoczesnej oszczędności czasu,
 • metoda bezwykopowa – nie jest konieczne wykonywanie złożonych prac porządkujących.
telbest

Oferujemy kompleksową budowę sieci tele- technicznych miedzianych i światłowodowych. Zajmujemy się budową sieci telefonicznych i okablowaniem strukturalnym.

Przewierty sterowane: Nowy Sącz | Kraków | Warszawa | Katowice | Rzeszów | Tarnów | Kielce

qr-codes
ul. Grottgera 41,
33-300 Nowy Sącz
województwo małopolskie
Telefon: +48 18 444 11 11
facebook telbest

Copyright © 2022 by TelbesT. All rights reserved.

menu-circlecross-circle